Hobby ZÁVODY MD 43 JK KxK ACHK Svržno

ROZPIS Hobby ZÁVODY
MD 43 JK KxK ACHK Svržno

1) Základní údaje
1.1. Pořadatel – MD 43 JK KxK ACHK Svržno
1.2. Datum konání – 16.4.2016
1.3. Místo konání – areál chovu koní Svržno, Svržno 20, 34525 Hostouň – hala

1.4. Drezurní obdélník – 20 x 40 m, 20 x 60 m, povrch písek
1.5. Opracoviště – hala 22 x 45 m, povrch písek
1.6. Funkcionáři závodů
– Ředitel závodů – Michaela Kodadová
– Tajemník – Tereza Břenková

Hlavní rozhodčí – Michaela Kodadová – skoky
– Miroslav Koza – drezury
Sbor rozhodčích – Miroslav Koza
Stavitel parkurů – Michaela Kodadová
– Dozor na opracovišti – Jitka Dudášová
– Hlasatel – Tereza Břenková
– Zpracování výsledků – Gallop, ACE Desing
– Dozor na opracovišti – člen sboru rozhodčí

2) Technické údaje

2.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, tento rozpis,
2.2. Soutěže a časový harmonogram:

V 9.30 – Soutěž č. 1: parkur pro začátečníky , kdy jezdec musí obklusat halu…projet startem, překlusat 3 kavalety, křížek z klusu a pokračovat ve cvalu na 1 kolmý skok a jeden oxer ( výška dle kategorie a zkušeností jezdce či koně)

Cca 10.30 Soutěž č. 2: skoková otevřená soutěž parkur do 70 cm – bez omezení / 1 rozeskakování v případě více bezchybných účastníků

Cca 11.00 Soutěž č. 3: skoková otevřená soutěž parkur do 80 cm – přípravný parkur na ZZVJ, které se konají 17.4 v našem areálu na stal jezdce

Ukázka děti na koních s vodičem
Cca 13.30 Soutěž č.4 : Drezúrní úloha „P 4“ – pouze pro pony

Poté soutěž č. 5 : Drezúrní úloha „Z1“ 2014 – otevřená drez.soutěž bez omezení

Soutěž č.6 : Drezúrní úloha ZZVJ D – otevřená soutěž pro zájemce o drezúrní licenci

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek a koordinace počtu přihlášek do soutěže
3) Všeobecné údaje

3.1. Přihlášky zasílejte pouze písemně či mailem na adresu pořadatele , email: kone.svrzno@seznam.cz

3.2. Uzávěrka přihlášek: 12.04.2016

3.3. Peněžitá plnění: startovné je splatné při prezentaci:
Ve všech soutěžích – 100 Kč/start

3.4 Prezentace: dle časového programu v kanceláři závodů.

3.5 Technická porada: nekoná se

3.6 Ubytování: zajistí pořadatel na základě přihlášky …. Kapacita max..8 pokojů a chatky

3.7 Ustájení: zajistí pořadatel na základě přihlášky … dle objednání … od pátku do neděle
Cena za ustájení 300 Kč/den/box (včetně sena a slámy).

3.8 Přeprava a náklady spojené s účastí na závodech: hradí vysílající složka

4) Veterinární předpisy
Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito pokyny. Kontrolu provede pověřený veterinární lékař.

5) Poskytované služby
5.1 Lékařská služba – Lenka Foistová
5.2 Veterinární služba – MVDr. Karel Šlajs
5.3 Podkovářská služba – Zdeněk Bočan
5.4 Občerstvení – zajištěno v areálu po celou dobu konání závodů.

6) Ostatní ustanovení
6.1 Námitky a stížnosti v souladu s PJS
6.2 Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty
předmětů a jejich poškození.
6.3. Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže
6.4. Ceny: v této minimální výši
Otevřené soutěže – věcné ceny pro první 3 účastníků v celkové hodnotě 1000 Kč.
A drobná pozornost pro všechny zúčastněné…

Pořadatel žádá ekipy o zajištění vlastního čtenáře úloh.

Schválení rozpisu: 20.3.2016 Ing. Eva Mentlíková

Pro stažení zde : hobby Svržno 2016

Kone Svrzno